آیا برای بهینه سازی وب سایت هزینه جداگانه دریافت می شود؟

سیستم هایی که توسط گروه طراحی و توسعه وب سایت ما ارائه می شوند به صورت پیش فرض برای موتورهای جستجو بهینه شده و در موتورهای جستجوی گوگل ، بینگ ، یاهو ثبت می شوند ، در صورت نیاز مشتری برای بهینه سازی یک کلمه خاص کلیدی نیازمند به بررسی کلمه مورد نظر و دریافت هزینه جاگانه می باشد