مدت زمان طراحی سایت

پروژه هایی که توسط گروه طراحی و توسعه ما پذیرفته می شوند در صورت نیاز مشتری به سیستم های مدیریت محتوای متن باز (حداکثر زمان نهایی برای تحویل نهایی وب سایت ۱ ماه کاری می باشد) سیستم های سفارشی بستا که به صروت کامل طراحی و برنامه نویسی می شوند حداقل زمان تحویل پروژه ۲ تا ۳ ماه و حداکثر بسته به نوع پروژه مشخص خواهد شد