نحوه پشتیبانی وب سایت به چه صورت می باشد؟

سیستم های مدیریت محتوای متن باز ارائه شده توسط گروه طراحی و توسعه ما به صورت ۱ سال پشتیبانی رایگان به همراه یک جلسه آموزش رایگان را دارا می باشند بعد از طول مدت زمان مورد نظر ، بسته به نوع وب سایت هزینه پشتیبانی برای ان تعیین خواهد شد . سیستم های سفارشی که توسط گروه ما طراحی و توسعه داده شده اند به مدت ۲ سال پشتیبانی رایگان و متعاقبا بعد از اتمام دوره پشتیبانی رایگان در صورت نیاز مشتری هزینه پشتیبانی مجدد برآورد خواهد شد